Pataloji Laboratuvarı

Hastalardan tarama veya tanı amaçlı alınan örnekler (hücre/hücre/organ) patoloji bölümümüzde incelenmekte ve sonuçlar en kısa sürede rapor edilmektedir.
Bölümümüzde tüm sistem ve doku hastalıkları ile ilgili patolojik tanı çalışmaları yapılmakta, rutin incelemelere ek olarak gerektiğinde histokimyasal ve immünhistokimyasal incelemeler yapılabilmektedir. Ayrıca Ameliyat sırasında hızlı tanı konulması amacıyla, intraoperatif patoloji konsültasyonu (frozen section) yapılabilmektedir.

Stopatoloji ; Eksfolyatif sitoloji
İnce iğne aspirasyon sitolojisi
Histopatoloji ; İntraperatif patoloji konsültasyonu (frozen section), Histokimya, İmmünhistokimya.

Paylaş: