İç Hastalıkları

Gazi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümleri’nde genel İç Hastalıkları’nın yanında nefroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, romatoloji ve gastroenteroloji dallarında hizmet verilmektedir. Tüm hastane, tıp merkezi ve polikliniklerde haftanın yedi günü 24 saat hasta tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Hastanelerde yatırılan hastaların tedavilerini, konsültasyonlarını, ameliyat öncesi hazırlıklarını ve gerekli girişimlerini İç Hastalıkları Bölümü gerçekleştirmektedir.

“Hasta” merkezli sağlık hizmetinin, öncelikle sağlıklı kalmak hedefi ile tüm insanlarımızın düzenli aralıklarla muayene olarak ve danışarak onları bekleyen hastalık risklerinin azaltılması hedeflenmektedir. Bu yönde, multi-disipliner hizmet anlayışı ile hastalar gerekli üst uzmanlığa sahip hekimlerimizle değerlendirilip, öncelikle uygun tanı ve ardından hastalarımızın şifa kazanmasına yönelik çalışılmaktadır.

Gastroenteroloji

Gazi Hastanesi Gastroenteroloji birimi, en son teknolojiyle donatılmış ve hizmet vermektedir.

Bölümün amacı, sindirim sistemi yakınmaları ya da hastalığı olan kişilere teknolojik yeniliklerin desteğiyle en üst düzeyde ,kaliteli, çağdaş tanı ve tedavi hizmeti vermektir.

Gastroenteroloji bölümünün vizyonu, ülke içerisinde prestijli bir birim olarak anılmaktır. Bu amaçla, yeni gelişimler takip edilmekte ve ekip kendi birikimleriyle çağdaş teknolojiyi birleştirerek uygulamaya koymaktadır.

Bölümün amaçları uluslararası alanda tanınmış bir teşhis ,tedavi ünitesi ve endoskopik prosedürlerin düzenli eğitiminin verildiği ,uygulamalarının yapıldığı uluslar arası bir merkez olmaktır.

Gastroenteroloji bölümü, gastrointestinal ve karaciğer problemi yaşayan hastalara her türlü hizmeti vermektir. Hem yatan hastalara, hem de ayaktan başvuranlara tanı ve tedavinin yanı sıra danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu bağlamda cerrahiyle beraber çok yönlü hizmet de verilmektedir.

Gazi Hastanesi gastroenteroloji bölümleri hepatobilyer hastalıklar konusunda danışma merkezidir. Kendi alanlarında önde gelen hepatologlar sirozun komplikasyonları dahil olmak üzere tüm karaciğer hastalıklarında gelişen yenilikçi ve kapsamlı tedavileri uygulamaktadırlar. Hastalara tanı amacıyla karaciğer biopsisi ve diğer görüntüleme yöntemleri uygulanır.

Diğer taraftan kronik karaciğer hastalıklarının izlenmesinde özellikle tümör gelişimi açısından zaman zaman tarama yapmak gerekmekte ve bu konuda son derece gelişmiş olan radyolojiden yarar sağlanmaktadır. Gastroenterolog, cerrah ve radyologlar tüm karaciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde ortaklaşa çalışmaktadır.

 

Klinik Donanım ve Tanı Yöntemleri

Tüm birimlerde alt ve üst gastrointestinal video endoskopi sistemi ve görsel belgelere ait son teknoloji ürünü arşivleme sistemi mevcuttur.Ünitelerde ayrıca sindirim sisteminin acil kanamalarında kullanılan kanamayı durdurucu hemostatik aletler yer almaktadır. Diğer taraftan gastroenteroloji departmanına tanı aşamasında en gelişmiş Bilgisayarlı Tomografi, MR, renkli Doppler sistemi ile karaciğer, safra kesesi, pankreas görüntülemelerinde radyoloji departmanı destek sağlamaktadır. Tüm testler hastalıkların belirlenmesinde son derece kesin sonuçlar vermektir.

 

Üst Gl Endoskopi

Teşhis ve tedavi amaçlı endoskopiler bölümde yer alan uzman hekimler tarafından yapılmaktadır. Ağızdan oniki parmak bağırsağına kadar görülen bölümlerde aynı zamanda dokudan örnek alınarak hastalıkların tanısına varılmaktadır. Boyama teknolojisi değişik yaraların sınırlarının belirlenmesinde ve biopsi yapılması gereken yaranın bulunmasında etkili olmaktadır. Bulgular patoloji uzmanları tarafından değerlendirilmektedir.

Bölümde her türde alt ve üst endoskopiler, sindirim sistemi kanamalarında acil müdahale ve injeksiyon tedavisi, varis kanamasında skleroterapi ve band ligasyonu, polipektomi, darlıklarda balon dilatasyonu, yabancı cisim çıkartılması, kansere bağlı ameliyat edilemeyen tıkanmalarda stent konulması, tanısal ve tedavi amaçlı ERCP, ve karaciğer biopsisi yapılabilmektedir.

 

Alt GI Endoskopi

Teşhis ve tedavi amaçlı kolonoskopiler, yoğun olarak uygulanmaktadır. Bu teknik sadece görünür ya da gizli sindirim sistemi kanamalarında değil aynı zamanda kolon kanseri olma riski yüksek olan ya da daha önce polipektomi geçirmiş hastaların takibinde kullanılmaktadır.

Bağırsak hastalıkları ve kolon kanserleri grubumuzun en yoğun olarak ilgilendiği hasta grubudur. Takım bu özel grup hastalarına tüm yeni tedavi sistemlerini uygulamaktadır.

Deneyimli ekibin en yoğun uygulama alanı kalın bağırsak poliplerinde poliplerin endoskopla çıkarılması (polipektomi) düz poliplerin endoskopik rezeksiyon (ameliyat) ile çıkarılması ,darlıkların genişletilmesi ve kanayan bölgelerin tedavisidir.

GI kanamalarında güvenli ve acil müdahalelere imkan tanımaktadır. Gerek kanama ,gerek diğer tetkik ve tedavi alanında en son teknoloji kullanılmaktadır.

 

Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi

Bu teknoloji safra kanal taşlarının ameliyatsız olarak çıkarılmasında ya da safra yolu tümörlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Taşlar ERCP ile ana safra kanalı ve karaciğer içi dallar görüntülenerek görüntülenerek tedavi edilmektedir.
Beslenme Gastrostomisi (PEG) bazı selim ya da habis tıkanıklıklar ya da nörolojik hastalıklara bağlı yutamama hallerinde yemek yiyemeyen yaşlı hastalarda hastanın karnından beslenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

Endokrinoloji

Endokrin sistem fizyolojisi ve tiroid hastalıkları, diyabet, obezite, lipidler, osteoporoz, böbrek üstü bezi hastalıkları, üreme endokrinolojisi, hipofiz hastalıkları ve hormonal otoimmün hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Gazi Hastanesi’nin tüm hizmet alanlarında klinik hizmet vermektedir.
Gazi Hastanesi tüm diyabetli bireylerin eğitim ve bakım gereksinimlerini karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmek, risk altındaki bireylere koruyucu sağlık hizmeti sunmak, Gazi Hastanesi bünyesinde çalışan tüm sağlık ekibini konu hakkında bilinçlendirmek için çalışmalar yapmaktadır.

 

Romatoloji

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi iltihaplı romatizma hastalıklarının yanında, ağrılı yumuşak doku romatizmaları, halk arasında kireçlenme diye bilinen osteoartrit ve benzeri hastalıklarının da teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Hastalıkların tedavisinde gerekirse ortopedi, nöroloji ve ağrı polikliniği gibi dallardan destek alınmaktadır.

 

Nefroloji

Böbrek rahatsızlıkları olan hastalara hizmet vermektedir. Bu bölümler, nefroloji konsültasyonları ve hipertansiyon kliniğidir. Servislerde, böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi, hipertansiyon, preeclampsia hastalarının müdahaleleri ve böbrek biyopsileri yapılmaktadır.

 

Hematoloji

Hemoglobinopatilerde tanı, tedavi ve genetik danışmanlık, lenfoma, lösemiler ve koagülasyon bozukluklarının tanı ve tedavisi gibi geniş çaplı hematoloji hizmetleri vermektedir.

 

Yoğun Bakım

İç Hastalıkları Bölümü bünyesindeki bu bölümde yatan hastaların tedavisi, deneyimli yoğun bakım uzmanları tarafından özenle gerçekleştirilmektedir. Yoğun bakımda, ileri böbrek yetmezliğindeki ve zehirlenmeli hastalarda hemofiltrasyon uygulaması gerçekleştirilmektedir.

 

Check-up ve Sağlık Riski Değerlendirme

Gazi Hastanesin’de yaş ve cinsiyet farklılıklarına göre düzenlenen standart check-up programlarının ötesinde yaşam tarzınız, kişisel özellikleriniz, alışkanlıklarınız, beklentileriniz ve ailevi yatkınlıklarınız incelenerek size özel riskler belirlenir ve öncelikleriniz doğrultusunda bir check-up programı sunulur.
Doktorunuz ile gerçekleştireceğiniz görüşmenin hemen sonrasında yapılacak tetkikler belirlenir ve gerektiğinde ilgili birimlerden konsültasyon istenir.
Sağlık Riski Değerlendirme yöntemi sayesinde, standart check-up programlarının aksine, taşıdığınız risklere göre belirlenen bir program ile daha detaylı tetkikler yaptırabilir, sağlığınız için gerekli önlemleri zaman kaybetmeden alabilirsiniz .
Check-up programı sonrasında sağlığınızla ilgili tüm kayıtlar saklanır ve aile hekiminizle sağlık durumunuzun takibi için her an iletişim halinde olabilirsiniz.

 

Kalp Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Efor Testi (Stres testi)

Efor testi iki şekilde uygulanabilir

a. Eforlu EKG testi:

Kalp damarlarının darlığında şüphelenilen hastanın, yürüme bandı üzerinde hızlı tempoda yürütülmesi esnasında sürekli olarak kalp elektrokardiyografisinin çekilmesi ‘efor testi’ olarak adlandırılır.

b. Stres Ekokardiyografisi:

Bazı özel durumlarda kalbin ultrasonografik incelemesi (EKO), efor testinden hemen önce ve hemen sonra alınarak, kalp hastalığı teşhisinin doğruluk payı, normal efor testine göre daha da artmış hale getirilir.

Efor testi için 4 saatlik açlık süresi gereklidir. Hastaların, mümkünse beraberinde spor ayakkabısı ve eşofman ile gelmesinde fayda vardır.

Ekokardiyografi ve Renkli Doppler

İnsan kalbinin yapısı, boşluklarının çapları, kalp adalesinin çalışma kapasitesi ve özellikle kalp kapaklarının yapısı ve işlevlerini, ses dalgası yöntemi ile canlı görüntüye çevrilen tekniğe ekokardiyografi (EKO) adı verilir. Bu test için hiçbir ön hazırlık veya açlık gerekmez ve kısa süre içinde tüm test tamamlanabilir.

Holter Monitör (Kalp Ritmi veya Tansiyon Holteri)

Kalp ritminin 24 saat takip edilip,kayıt edilmesi holter adı verilen cihaz ile gerçekleştirilmektedir. Bu cihaz sayesinde kalp ritim bozukluğu teşhiş edilebilmektedir.

Tansiyon holteri de hastaların tansiyonunun 24 saat boyunca, gün içinde, gerçek hayat koşulları altında gösterdiği dalgalanmayı ve uyku sırasındaki tansiyon değerlerini kayıt eder.

Uzm. Dr. Hamit BAL
İç Hastalıkları Uzmanı

Paylaş: