İlkelerimiz

İLKELERİMİZ

 • Etik Değerlere Önem Veren
 • Hasta ve Hasta Yakınlarına Saygılı
 • Hasta Haklarına Saygılı
 • Sorumlu, Duyarlı ve Çağdaş
 • Yaratıcı, Kararlı ve Vizyon Sahibi
 • Yenilikler Karşısında güçlü ve Sabırlı
 • Açık ve Net
 • Yenilikçi ve Güvenilir
 • Sıcak, Sevecen, İlgili ve Güler Yüzlü

HASTALARIMIZ İÇİN

 • Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak.
 • Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek.
 • En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastaya sunmak.

ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN

 • En önemli gücümüzün öncelikle personelimiz olduğu bilinciyle hareket etmek.
 • En yetenekli ve uzman personelle yola çıkarak mesleki kişisel gelişimlerine destek olmak
 • Takım ruhu oluşturmak, birbirine sevgi ve saygı duyarak çalışmak.
 • Hastanın ihtiyaçlarına odaklanarak her birimin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.
 • Bütün personelimizin hizmetlerimizdeki sürekli kalite iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak şartları oluşturmak.

TOPLUM İÇİN

 • En gelişmiş sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesinde öncülük etmek.
 • Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini artıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek.
PAYLAŞ: