Hedeflerimiz

HEDEFLERİMİZ

 • Hastaya mükemmel hizmet sunmak,
 • Çalışan memnuniyetini ve performansını yükseltmek,
 • Sürekli gelişimi sağlamak,
 • Optimum mali performansı sağlamak,
 • Halk sağlığını korumak ve geliştirmek
 • Hasta ve Çalışan güvenliğini sağlamak

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • En doğru, güncel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi imkânlarını, hasta haklarını gözeterek sunmak,
 • Sunduğumuz tanı ve tedavi hizmetlerinde en son teknolojiyi takip edip, uygun olanı sistemimize adapte etmek,
 • Hastanemize başvuran kişileri doğru tanı ve tedavi ünitelerine yönlendirerek gereksiz zaman ve maddi kayıplardan korumak,
 • Çalışan ve hasta güvenliği için; tıbbi ve diğer personelin gerçekleştirdikleri faaliyetleri sürekli izleyerek, gerekli iyileştirmeler yapmak, eğitimlerle desteklemek,
 • Güvenli tesisat, ekipman, tıbbi bakım malzemeleri satın alarak, var olanların takibini yaparak, güvenli bir hizmet ortamı sağlamak,
 • Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini ölçüp, onların beklentilerine göre gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Verdiğimiz hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini ve ölçülebilir şekilde geliştirilmesini sağlamaktır.
PAYLAŞ: