Hayırlı Günler
 
Özel Gazi Hastanesi Özel Gazi Hastanesi SAĞLIK REHBERİ
Gazi Hastanesi
 

 
Gazi Hastanesi - Hedeflerimiz

          HEDEFLERİMİZ

 1. Hastaya mükemmel hizmet sunmak,
 2. Çalışan memnuniyetini ve performansını yükseltmek,
 3. Sürekli gelişimi sağlamak,
 4. Optimum mali performansı sağlamak,
 5. Halk sağlığını korumak ve geliştrimek
 6. Hasta ve Çalışan güvenliğini sağlamak 

                                                                    

 
 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

 

 

 

 • En doğru, güncel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi imkânlarını, hasta haklarını gözeterek sunmak,

 

 • Sunduğumuz tanı ve tedavi hizmetlerinde en son teknolojiyi takip edip, uygun olanı sistemimize adapte etmek,

 

 • Hastanemize başvuran kişileri doğru tanı ve tedavi ünitelerine yönlendirerek gereksiz zaman ve maddi kayıplardan korumak,

 

 • Çalışan ve hasta güvenliği için; tıbbi ve diğer personelin gerçekleştirdikleri faaliyetleri sürekli izleyerek, gerekli iyileştirmeler yapmak, eğitimlerle desteklemek,

 

 • Güvenli tesisat, ekipman, tıbbi bakım malzemeleri satın alarak, var olanların takibini yaparak, güvenli bir hizmet ortamı sağlamak,

 

 • Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini ölçüp, onların beklentilerine göre gerekli düzenlemeleri yapmak,

 

 • Verdiğimiz hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini ve ölçülebilir şekilde geliştirilmesini sağlamaktır.
 
 
                                                                                ÖZEL GAZİ HASTANESİ 
                                                                                    Yönetim Kurulu
 
 
 
Tanır Medya