Hayırlı Günler
 
Özel Gazi Hastanesi Özel Gazi Hastanesi SAĞLIK REHBERİ
Gazi Hastanesi
 

 
Bildirim Sisteminde Temel Kurallar

  *Bildirim formunda yer alan " olayı anlatınız" bölümünün doldurulması zorunlu olup diğer iki bölümün doldurulması ise ihtiyaridir.(İsteğe bağlı) 
  *Çalışanlar, personel ve hasta isminden bağımsız olarak sadece olayın konusu ve olaya ilişkin bilgilere yer vermelidir.
  *Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmamalıdır. 
  *Forma, olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yazılmamalıdır.
  *Bildirim formları, kurallara uygunluk açısından Kalite Yönetim Birimi tarafından değerlendirilmelidir.
  *Hasta ve çalışanın isminin yer aldığı ve/veya tanımlayıcı bulunan formlar değerlendirmeye alınmamalıdır. 
  *Olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yer alan formlar 
  değerlendirmeye alınmamalıdır. *Kalite Yönetim Birimince kurallara uygun gönderilen bildirimler Hasta Güvenliği Komitesine iletilmelidir.
  *Olay, bildirimi yapanın kendi cümleleri ile anlatılmalıdır.  Güvenlik Raporlama Sistemine Bildirim Yapılabilecek Örnek Olaylar (Güvenlik Raporlama Sistemine Bildirim Formu için örnekler) 
  İlaç Güvenliği 
  Yanlış ilaç istenmesi
  Yanlış ilaç uygulanması
  İlacın yanlış yolla uygulanması
  İlacın yanlış zamanda uygulanması
  Eczaneden yanlış ilaç gelmesi
  Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi
  Kayıtların yanlış olması
  Transfüzyon Güvenliği 
  Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması
  Yanlış kan ve/veya kan ürünü
  Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi
  Kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan depolanması
  Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması
  Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi
  Cerrahi Güvenlik 
  Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması
  Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması
  Yanlış taraf/organ cerrahisi
  Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin yanlış doldurulması
  Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi (Yanık gelişmesi gibi)
 
Tanır Medya